Ingenior-tjenester.no


Go to content

Prosjekter

Ingeniørtjenester AS tar på seg prosjekter innen:


Søknader:
Bolighus – hytte – tilbygg – påbygg – veg – renseanlegg - utslippstillatelse.

Prosjektering:
Grunnarbeid – renseanlegg - nivellering – fasadeprofiler – masseberegning.

Prosjektledelse:
Ledelse av prosjekt - innhenting av tilbud fra byggmestere – entreprenører og leverandørerUTSTYR VI BRUKER:


Laserhøydemåler


Brukes til utsetting av høyder i forbindelse med stikking og nivellering

Infiltrometer

Brukes til å teste vannledningsevne i jordmasser i forbindelse med grunnundersøkelser

Diverse håndholdt måleutstyr

Vinkelmåler,
Bærbar GPS,
Høydemåler


Back to content | Back to main menu